НАДЗОРЕН ОДБОР

Членови на Надзорниот одбор:

1. АНАСТАСИЕВСКИ ЖАРКО

Роден 1967, дипломиран шумарски инженер

2. АНГЕЛКОВА КРИСТИНА

Родена 1986, студент на филолошки факултет на катедрата за италијански јазик

3. ВУЈИЌ МИРОСЛАВ

Роден 1958, дипломиран правник адвокат

4. ДЕЛЕВА СУЗАНА

Родена 1961, дипломиран правник

5. ЈЕФТИЌ ИВИЦА

Роден 1985, дипломиран правник со положен правосуден испит

6. КОСТАДИНОВ ЉУПЧО

Роден 1964, дипломиран инженер архитект

7. КОСТАДИНОВСКА БИСЕРА

Родена 1986, докторант по англиски јазик

8. НИКОЛОВСКА ФАНИЦА

Родена 1978, дипломиран правник

9. РАЗМОСКИ НАУМЕ

Роден 1958, ССС

Огласи/конкурси

Постојат многу варијации на пасуси од Lorem Ipsum, меѓутоа повеќето претрпеле одредени промени

меѓународни извештаи

Постојат многу варијации на пасуси од Lorem Ipsum, меѓутоа повеќето претрпеле одредени промени