mchi

Соопштенија

ОТВОРЕН ПОВИК за самокандидирање на кандидати за градоначалници и членови на советите на општините и градот Скопје

dbi

03.02.2017

ОТВОРЕН ПОВИК  за самокандидирање на кандидати за градоначалници и членови на советите на општините и градот Скопје за Локалните избори 2017 година

 

Документите можете да ги преземете на следните ликнови:

Отворен повик

Правилник и роковник за утврдување на кандидати

Стандардизирана биографија

Изјава за етички кодекс

Пријави за самокандидирање:

     - за градоначалник

     - за градоначалник на градот Скопје

     - за член на совет во општините

     - за член на совет во градот Скопје

 

 

Огласи/конкурси

Постојат многу варијации на пасуси од Lorem Ipsum, меѓутоа повеќето претрпеле одредени промени

меѓународни извештаи

Постојат многу варијации на пасуси од Lorem Ipsum, меѓутоа повеќето претрпеле одредени промени