fbpx

BASHKOHU ME NE

Ju faleminderit për shfaqjen e interesit për t’u anëtarësuar në Lidhjen socialdemokrate të Maqedonisë dhe përhapjen e vlerave socialdemokrate bashkë me ne në Republikën e Maqedonisë së Veriut.

Për të gjithë ata që nuk janë në mundësi ta bëjnë këtë në mënyrë fizike, gjithashtu mund të aplikoni edhe online duke shënuar disa të dhëna bazë në formën vijuese.

Pas plotësimit të të dhënave, do të kontaktoheni nga organizata komunale e komunës në të cilën jetoni për të plotësuar fletë anëtarësimi.

Fletë anëtarësimin mund të plotësoni dhe dorëzoni në organizatën komunale të LSDM-së në komunën në të cilën jetoni nga e njëjta mund të merrni librezën tuaj të anëtarësimit.

Ju faleminderit! Vazhdojmë së bashku!