BASHKOHU ME NE

Të nderuar,

Ju faleminderit për shfaqjen e interesit për t’u anëtarësuar në Lidhjen socialdemokrate të Maqedonisë dhe përhapjen e vlerave socialdemokrate bashkë me ne në Republikën e Maqedonisë së Veriut.

Fletë anëtarësimin mund të plotësoni dhe dorëzoni në organizatën komunale të LSDM-së në komunën në të cilën jetoni nga e njëjta mund të merrni librezën tuaj të anëtarësimit.

Ju faleminderit,

Lidhja socialdemokrate e Maqedonisë