fbpx

Forumi i gruas

Forumii gruas

LSDM ka qenë subjekti i parë politik në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe ndër të parët në rajon që krijuar mekanizma nxitës për përfaqësim të barabartë gjinor në organet e partisë.

Këto mekanizma, të treguara të suksesshme, më pas janë aplikuar edhe rregullativën zgjedhore, që sot na mundëson që me krenari të themi se një nga principet kryesore të socialdemokracisë – barazia gjinore, të zbatohet edhe në Republikën e Maqedonisë së Veriut.

  • Koordinatore e Forumit të gruas të LSDM-së

JovanaTrençevska

  • Zëvendëskoordinatore e Forumit të gruas të LSDM-së
  • Sekretare gjeneral e Forumit të gruas të LSDM-së

KristinaPepovska

  • Bordi ekzekutiv i Forumit të gruas të LSDM-së

SnezhanaKaleskaVançeva

KristinaPepovska

EleonoraPetrovaMitevska

CvetankaIvanova

CvetankaLaskova

JovanaTrençevska

MagdalenaNestorovska

SnezhanaOrloviqStojanoviç

TanjaTomiq

AtinaMurgashanska

SonjaTrifunovska

Martina Naumovska

VangelinaMojanovska

NadicaDamova

Nena Mançev

Lindita Shaqiri

Koordinatore regjionale të Forumit të gruas të LSDM-së

ZhaklinaStamenkova – NjZ 1

AtinaMurgashanska  – NjZ 2

SonjaNacevska – NjZ 3

VesnaStojanovaBogoevska – NjZ 3

SvetllanaMazgaloskaVuçetiq – NjZ4

NevenkaTemelkova – NjZ5

SonjaTrifunovska – NjZ 6

LiljanaBozhinovska – Qyteti i Shkupit

Koordinatore të forumeve komunale të gruas të LSDM-së

GordanaAceska – Aerodrom

SnezhanaMehanxhiska – Berovë

TatjanaKrnçevska – Manastir

SuzanaInvanova – Bosilovë

NatashaStojçeska – Bërvenicë

Ana MarijaPaviq – Butel

LençeVeshkoviq – Vallandovë

AngelaMurxheska – Vevçani

DanielaStojanovskaPanovska – Veles

LiljanaKapevska – Vinicë

Maja Srezoska – Vrapçisht

SuzanaTrpkovska – Gazi Babë

Marina Ulisheva – Gjevgjeli

TanjaTrajçevska – GjorçePetrov

SonjaDamjanovska – Gostivar

IlinkaTrajanoska – Dibër

Ana Avramoska–Debërcë

JulijaKrstevska – Dellçevë

SvetllanaStoevska – DemirKapija

ZoriaPetrushevska – DemirHisar

KaterinaGusheva – Dojran

SllavicaTosheska – Dollnen

SanjaMilevska – Zelenikovë

Maja Ilieva – Zrnovci

MenkaAcevska – Gjoshevska – Ilinden

DaliborkaApostoloska – Jegunovcë

DafinkaPetrova – Kavadarci

TanjaDimitrova – Karbinci

VioletaKunovska – Karposh

TrajankaTasevska – KiselaVoda

DijanaSaveska – Kërçovë

IvanaMaksimova – Koçani

HristinaSpirovska – Kratovë

Maja Kostadinovska – KrivaPallankë

BiljanaRikaloska – Krivogishtani

LjubicaStepanoska – Krushevë

SonjaTodorovska – Kumanovë

AzraZununi – Mavrovë dhe Rostushë

LiljanaStojanoska – MakedonskiBrod

ZhaklinaStojanovska – Mogillë

SilvanaFilipova – Negotivë

SuzaJovanovska–Novaci

TrajankaKirakovska – Petrovec

DobrillaJovevska – Pehçevo

PetraLlukaroska – Prilep

SandaMijalkovska – Probishtip/Radovish

SilvanaKrstevska – Rankovcë

JasminaÇakar-Andonovski – Resnjë

MarijaNestorovska – Rosoman

SllagjanaArsova – SvetiNikollë

SvetllanaJoveska – Sopishtë

AleksandraGavreska – Strugë

KarolinaDonçeva – Strumicë

ElviraMekiq – Studeniçan

TatijanaLalçevska – Tetovë

Maja SerafimovskaBorozan – Qendër

MarijaVeljovskaKondovska – Çair

MarijaKostova – Shtip

DijanaMilevska – Shuto Orizare

AleksandraMadevska – Vasilevë

IvanaTashova – Çeshinovë – Obleshevë

NatashaTaneska – Ohër

NatazhaBllazheska – Tearcë