Kontakti

Faqja zyrtare e internetit e LSDM-së është rregullisht e përditësuar nga Qendra për komunikim me publikun e од Lidhjes socialdemokrate Центарот за комуникација со të Maqedonisë.

LIDHJA SOCIALDEMOKRATE E MAQEDONISË
rr. “Bihaqka” nr. 8 1000 Shkup, СОЦИЈАЛДЕМОКРАRepublika e Maqedonisë së Veriut

Tel. (02) 3293 100

Faks. (02) 3293 114