fbpx

Rinia Socialdemokrate e Maqedonisë

Rinia Socialdemokrate e Maqedonisë (RSDM) u themelua në 9 nëntor 1991 dhe që atëherë ka ekzistuar dhe funksionuar si pasardhëse e Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë.

U krijua si një organizatë e anëtarëve të lirë dhe përgjegjës që pranojnë Statutin dhe angazhimet programore të LSDM-së, si dhe Statutin dhe angazhimet programore të RSDM-sw. Si forum rinor, merr pjesë aktive në të gjitha aktivitetet e LSDM-së, përfshirë krijimin e programit dhe politikave të kësaj partie, ndërkohë që zhvillon nismë të pavarur politike dhe dialog midis të rinjve dhe subjekteve të tjera në shoqëri.

Në këtë drejtim, RSDM zhvillon forma të organizimit politik, interesant dhe profesional, në mënyrë që të afirmojë themelet ideologjike, kriteret e vlerës, përmbajtjen demokratike dhe orientimin progresiv të Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë.

Rinia Socialdemokrate e Maqedonisë është një anëtar i plotë i IUSY (Unioni Ndërkombëtar i Rinisë Socialiste dhe Socialdemokrate), PO (Socialistët e Rinj Evropian) dhe SD9 – Rrjeti Ballkanik i Rinisë Socialdemokrate.

Ne jemi të përkushtuar për problemin e papunësisë së të rinjve, që është një nga arsyet kryesore për emigrimin masiv të të rinjve nga vendi ynë.

Ne jemi duke punuar në mënyrë aktive në:

        Punë të reja për të rinjtë, përmes qendrave të biznesit për të rinjtë, planifikim më të mirë të karrierave profesionale të të rinjve, biznese vetanake

        Arsim i mesëm dhe i lartë me cilësi, më pak mësimdhënie, më shumë praktikë dhe njohuri për shembuj të suksesshëm të vendeve të BE-së

        Kushte dinjitoze për jetën e rinisë, rindërtimi i konvikteve studentore, qendra studentore, standardi më i mirë i studentëve …

 

Për projektin tonë Garancia Rinore, e cila i jep secilit të ri një ofertë pune, një mundësi për të vazhduar arsimimin e tyre, përgatitjen për punësim, një Kartelë Pagesash Studenti, Transport falas Publik, Parqe për Skejt dhe Shtigje për Biçikleta, Shkolla të Sporteve Rinore, Bursa , mbështetje, do të keni mundësinë të lexoni më tepër në Programin e LSDM-së.

Të rinjtë janë forca shtytëse në shoqëri. Nëse jeni dakord me ne, bashkohuni në Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë për të luftuar së bashku dhe për të ndërtuar një shoqëri të lirë dhe të drejtë me mundësi të barabarta për të gjithë qytetarët.