fbpx

Rinia Socialdemokrate e Maqedonisë

Rinia Socialdemokrate e Maqedonisë
Rinia Socialdemokrate e Maqedonisë (RSDM) u themelua në 9 nëntor 1991 dhe që atëherë ka ekzistuar
dhe funksionuar si pasardhëse e Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë.
U krijua si një organizatë e anëtarëve të lirë dhe përgjegjës që pranojnë Statutin dhe angazhimet
programore të LSDM-së, si dhe Statutin dhe angazhimet programore të RSDM-së. Si forum rinor, merr
pjesë aktive në të gjitha aktivitetet e LSDM-së, përfshirë krijimin e programit dhe politikave të kësaj
partie, ndërkohë që zhvillon nismë të pavarur politike dhe dialog midis të rinjve dhe subjekteve të tjera
në shoqëri.
Në këtë drejtim, RSDM zhvillon forma të organizimit politik, interesant dhe profesional, në mënyrë që të
afirmojë themelet ideologjike, kriteret e vlerës, përmbajtjen demokratike dhe orientimin progresiv të
Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë.
Rinia Socialdemokrate e Maqedonisë është një anëtar i plotë i IUSY (Unioni Ndërkombëtar i Rinisë
Socialiste dhe Socialdemokrate), PO (Socialistët e Rinj Evropian) dhe SD9 – Rrjeti Ballkanik i Rinisë
Socialdemokrate.
Ne jemi të përkushtuar për problemin e papunësisë së të rinjve, që është një nga arsyet kryesore për
emigrimin masiv të të rinjve nga vendi ynë.
Ne jemi duke punuar në mënyrë aktive në:
– Punë të reja për të rinjtë, përmes qendrave të biznesit për të rinjtë, planifikim më të mirë të
karrierave profesionale të të rinjve, biznese vetanake
– Arsim i mesëm dhe i lartë me cilësi, më pak mësimdhënie, më shumë praktikë dhe njohuri
për shembuj të suksesshëm të vendeve të BE-së
– Kushte dinjitoze për jetën e rinisë, rindërtimi i konvikteve studentore, qendra studentore,
standardi më i mirë i studentëve …

Për projektin tonë Garancia Rinore, e cila i jep secilit të ri një ofertë pune, një mundësi për të vazhduar
arsimimin e tyre, përgatitjen për punësim, një Kartelë Pagesash Studenti, Transport falas Publik, Parqe
për Skejt dhe Shtigje për Biçikleta, Shkolla të Sporteve Rinore, Bursa , mbështetje, do të keni mundësinë
të lexoni më tepër në Programin e LSDM-së.
Të rinjtë janë forca shtytëse në shoqëri. Nëse jeni dakord me ne, bashkohuni në Lidhjes Socialdemokrate
të Maqedonisë për të luftuar së bashku dhe për të ndërtuar një shoqëri të lirë dhe të drejtë me mundësi
të barabarta për të gjithë qytetarët.


Në seancën e parë të Bordit qendror të Rinisë Socialdemokrate të Maqedonisë të mbajtur më 29.11.2020, janë zgjedhur organet e reja, me mandat prej dy viteve.
Kryetar:
Marko Mihailoski – Tetovë

Sekretar gjeneral
GordanShutarov – Karposh

Nënkryetarë:
NikollaJakimovski – KrivaPallankë
MarijaIvanova – Strumicë
Ana Manasieva – Dellçevë
AleksandarSashaDimitrijeviq – Gazi Babë


Anëtarë të Bordit ekzekutiv:
Marko Spirkovski – Prilep
FrosinaManteva – Radovish
IvoSpasevski – Ohër
BllazhenaPejovska – Kërçovë
DavidVeljkoviq – Kumanovë
JulijaMalahovaGerovska – Qendër
Darko Dimovski – Shtip
Ana Trifunkovska – Manastir
JanaHanxhiska – Butel
OrgançoDanev – Kavadarci
EvgenijaJanakievska – KisellaVodë
VelimirArsov – Veles
Magdalena Penova – Vallandovë
Robert Nikollovski – Gostivar
DanillaÇekiq – GjorçePetrov

Anëtarë të Bordit qendror
FrosinaManteva
IvanaMileva
MarijaPetrushevska
SotirGabeloski
HristijanCvetanoski
BllazhenaPejovska
Robert Boshkoski
Robert Nikolloski
Marko Spirokoski
IvanaDimitroska
AleksandarZdraveski
FilipGligorov
MeriJovançeva
JuliaMalahovaGerovska
BojanBogdanoviq
MonikaDadevska
OrdançoDanev
AtanasMitrov
RebekaBogoeva
GordanShutarov
JovicaJankobiq
ZoranPrzhovski
SllobodanStanojkovski
Ana Trifunovska
AndrejGulabovski
KarolinaTrajkovska
MishellaSpiroska
AleksandarZhupanoski
SpaseRadinoski
AngelaPaneska
SanjaDavitkova
TeodoraHristova
VioletaDimitrova
TeodoraNolevska
JanaHanxhiska
PetarKatarov
Ana Manasieva
HristijanStokkovski
NatashaTrajkovska
MilanDimitrieviq
MihaelaIvanova
IgorMihajlovski
NikollaJakimovski
SemranaKamberova
VelimirArsov
SonjaMartinova
NikollaSimov
DalilaÇekiq
BllagojTodorovski
ViktorijaDukova
DavidVeljkoviq
DraganaKocevska
ViktorPetkovski
BrankicaNestorovska
Ana Lazarova
MartinMilevski
Elena Zaharieva
VericaJanevska
IlijaBuzlevski
AngelaStefanoska
IvoSpaseski
JovanJovanovski
KirePetrushevski
Darko Dimoski
MarijaSmilkova
KristinaQosevska
StefanijaKuzmanovska
MarijaIvanova
MarijaGeorgieva
AlkiKaramanolev
Maja Vidoeska
MilloshKirovski
IvanaDimoska
AleksandarSashaDimitrieviq
AndrijanaJanakievska
FilipMijajleski
Robert Markov
MendeMocanovski
OliverDingovski
MishoGoshevski
KarolinaMaksimovska
Magdalena Penova