fbpx

Zëdhënës  

Zëdhënës i LSDM

Kostadin Kostadinov

Biografia e zëdhënësit Kostadin Kostadinov

I lindur më 22 mars të vitit 1990 në Strumicë, ku edhe sot jeton. Diplomoi në vitin 2011 në Fakultetin Ekonomik në Universitetin FON në Shkup.

Në vitin 2017 ai filloi studimet pasuniversitare, në drejtimin “Menaxhimi Financiar” në Universitetin MIT në Shkup.

Përvojën e tij të punës e fillon si një biznesmen i ri në fushën e ndërtimit dhe sipërmarrjes me kompaninë e tij.

I përkushtuar për të kontribuar në zhvillimin e vendlindjes së tij dhe interesin e bashkëqytetarëve të tij, nga viti 2013 deri në vitin 2016 ai ishte këshilltar në Këshillin e Komunës së Strumicës.

Ishte kryetari i të rinjve të LSDM-së në Strumicë në periudhën prej vitit 2010 deri në vitin 2018.
Në shkurt të vitit 2017, Kostadinov mori funksionin ushtrues i detyrës së kryetarit të Komunës së Strumicës, të cilën e mbajti deri në nëntor të vitit 2017.

Që nga viti 2017, Kostadinov është deputet në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut nga rradhët e LSDM dhe koalicionit.
Ai flet anglisht dhe rrjedhshëm flet turqisht.

Informacioni për kontakt i zëdhënësit të LSDM-së, Kostadin Kostadinov:
Telefoni: +389 (0) 75 207 451

Posta elektronike: kostadin.kostadinov@sdsm.org.mk

kosta.kostadinov@yahoo.com

Twitter: https://twitter.com/kostadinkosta1
FB: https://www.facebook.com/kosta.kostadinov.18

Përveç zëdhënësit të LSDM-së, për informacione, pikëpamje politike dhe çështje të tjera me interes publik, media dhe punonjësit e mediave kanë në dispozicion personat përgjegjës për marrëdhëniet me publikun në Qendrën për komunikim me publikun të LSDM-së:

Aleksandar Popovski, koordinator i Qendrës së Komunikimit të LSDM-së
Telefoni: +389 (0) 71 231 153
Posta elektronike: aleksandar.popovski@sdsm.org.mk

Branisllav Gjorgjevski, koordinator i ekipit për shtyp brenda Qendrës për Komunikime
Telefoni: +389 (0) 75 641 566
Posta elektronike: branislav.gjorgjevski@sdsm.org.mk

Për informacione të tjera dhe çështje teknike, ju lutemi kontaktoni oficerin e zyrës së zëdhënësit:

Stefan Vasev, oficer për komunikim, Zyra e Zëdhënësit
Telefoni: +389 (0) 70 466 697
Posta elektronike: stefan.vasev@sdsm.org.mk

Rrjete sociale
Intervista