Зачлени се

Ви благодариме за искажаниот интерес за пристапување во Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и соделување на социјалдемократските вредности во Република Северна Македонија заедно со нас.

Пристапница за членство во Социјалдемократскиот сојуз на Македонија можете да поденесете во општинска организација на СДСМ во општината во која живеете и од истата да ја подигнете вашата СДСМ членска книшка.

Ви благодариме!

Листа на општински организации ширум Северна Македонија: