fbpx

Organizata e qytetit – Shkup

Organizata e qytetit – Shkup

Kryetar i organizatës së qytetit – Shkup:

Aleksandar Bajdevski

Sekretar i organizatës së qytetit – Shkup:

Marin Aleksov, Karposh

Nënkryetarët e organizatës së qytetit – Shkup:

Aleksandar Naumoski, Gjorçe Petrov

Llupço Vaskovski, Kisella Vodë

Bordi ekzekutiv i organizatës së qytetit – Shkup:

Biljana Boceska, Gjorçe Petrov

Vasko Iliovski, Gazi Babë

Vesna Milosavlevska, Qendër

Ivan Spirovski, Karposh

Martin Donev, Butel

Sllagjana Bogdanoviq, Qendër

Selda Ujkanoviq, Çair

Zoran Atanasov, Aerodrom