fbpx

Форум на жени

СДСМ беше првиот политички субјект во Република Северна Македонија и меѓу првите во регионот што воведе поттикнувачки механизми за рамноправна застапеност на двата пола во органите и телата на Партијата.

Овие механизми, како докажани и успешни, потоа беа пресликани и во изборната регулатива, што денес ни овозможува гордо да кажеме дека еден од врвните социјалдемократски принципи – родовата еднаквост, се применува и во Република Северна Македонија.

КООРДИНАТОРКА НА ФОРУМ НА ЖЕНИ НА СДСМ

Јована Тренчевска

ЗАМЕНИК-КООРДИНАТОРКА НА ФОРУМ НА ЖЕНИ НА СДСМ
ГЕНЕРАЛНА СЕКРЕТАРКА НА ФОРУМ НА ЖЕНИ НА СДСМ

Кристина Пеповска

ИЗВРШЕН ОДБОР НА ФОРУМ НА ЖЕНИ НА СДСМ

Снежана Калеска Ванчева

Кристина Пеповска

Елеонора Петрова Митевска

Цветанка Иванова

Цветанка Ласкова

Јована Тренчевска

Магдалена Несторовска

Снежана Орловиќ Стојановиќ

Тања Томиќ

Атина Мургашанска

Соња Трифуновска

Мартина Наумовска

Вангелина Мојановска

Надица Дамова

Нена Манчев

Линдита Шаќири

РЕГИОНАЛНИ КООРДИНАТОРКИ НА ФОРУМ НА ЖЕНИ НА СДСМ

Жаклина Стаменкова – ИЕ1

Атина Мургашанска – ИЕ2

Соња Нацевска – ИЕ3

Весна Стојанова Богоевска – ИЕ3

Светлана Мазгалоска Вучетиќ – ИЕ4

Невенка Темелкова – ИЕ4

Жаклина Лазаревска – ИЕ5

Соња Трифуновска – ИЕ6

Лилјана Божиновска – Град Скопје

КООРДИНАТОРКИ НА ОПШТИНСКИТЕ ФОРУМИ НА ЖЕНИ НА СДСМ

Гордана Ацеска – Аеродром

Снежана Механџиска – Берово

Татјана Крнчевска – Битола

Сузана Иванова – Босилово

Наташа Стојческа – Брвеница

Ана Марија Павиќ – Бутел

Ленче Вешковиќ – Валандово

Ангела Мурџеска – Вевчани

Даниела Стојановска Пановска – Велес

Лилјана Капевска – Виница

Маја Срезоска – Врапчиште

Сузана Трпковска​ – Гази Баба

Марина Улишева – Гевгелија

Тања Трајчевска – Ѓорче Петров

Соња Дамјановска – Гостивар

Илинка Трајаноска – Дебар

Ана Аврамоска – Дебрца

Јулија Крстевска – Делчево

Светлана Стоевска – Демир Капија

Зорица Петрушевска – Демир Хисар

Катерина Гушева – Дојран

Славица Тошеска – Долнени

Сања Милевска – Зелениково

Маја Илијева – Зрновци

Менка Ацевска-Ѓошевска – Илинден

Далиборка Апостолоска – Јегуновце

Дафинка Петрова​– Кавадарци

Тања Димитрова – Карбинци

Виолета Куновска – Карпош

Трајанка Тасевска – Кисела Вода

Дијана Савеска – Кичево

Ивана Максимова – Кочани

Христина Спировска – Кратово

Маја Костадиновска – Крива Паланка

Билјана Рикалоска – Кривогаштани

Љубица Степаноска – Крушево

Соња Тодоровска​– Куманово

Азра Зунуни – Маврово-Ростуше

Лилјана Стојаноска – Македонски Брод

Жаклина Стојановска – Могила

Силвана Филипова – Неготино

Суза Јовановска – Новаци

Лилјана Чавковска – Ново Село

Трајанка Кираковска – Петровец

Добрила Јовевска​– Пехчево

Петра Лукароска – Прилеп

Сандра Мијалковска – Пробиштип / Радовиш

Силвана Крстевска – Ранковце

Јасмина Чакар-Андоновски – Ресен

Марија Несторовска – Росоман

Слаѓана Арсова – Свети Николе

Светлана Јовеска – Сопиште

Александра Гавреска – Струга

Каролина Дончева – Струмица

Елвира Мекиќ – Студеничани

Татијана Лалчевска – Тетово

Маја Серафимовска Борозан – Центар

Марија Вељовска Кондовска – Чаир

Марија Костова – Штип

Дијана Милевска – Шуто Оризари

Александра Мадевска – Василево

Ивана Ташова – Чешиново-Облешево

Наташа Танеска – Охрид

Наташа Блажеска – Теарце