fbpx

Форум на жени

СДСМ беше првиот политички субјект во Република Северна Македонија и меѓу првите во регионот што воведе поттикнувачки механизми за рамноправна застапеност на двата пола во органите и телата на Партијата.

Овие механизми, како докажани и успешни, потоа беа пресликани и во изборната регулатива, што денес ни овозможува гордо да кажеме дека еден од врвните социјалдемократски принципи – родовата еднаквост, се применува и во Република Северна Македонија.

ПРЕТСЕДАТЕЛКА НА ФОРУМ НА ЖЕНИ НА СДСМ

Јована Тренчевска

ЗАМЕНИК-ПРЕТСЕДАТЕЛКА НА ФОРУМ НА ЖЕНИ НА СДСМ
ГЕНЕРАЛНА СЕКРЕТАРКА НА ФОРУМ НА ЖЕНИ НА СДСМ

Мартина Наумовска

ИЗВРШЕН ОДБОР НА ФОРУМ НА ЖЕНИ НА СДСМ

Јована Тренчевска

Мартина Наумовска

Снежана Калеска Ванчева

Цветанка Иванова

Цветанка Ласкова

Тања Томиќ

Атина Мургашанска

Селда Ујкановиќ

Ивана Максимова

Марија Костова

Габриела Маџоска

Соња Тодоровска

Санела Шкријељ

Јасмина Ангелова

Билјана Михајловска

Весна Стојанова Богоевска

РЕГИОНАЛНИ ПРЕТСЕДАТЕЛКИ НА ФОРУМ НА ЖЕНИ НА СДСМ

Љубица Јанчева – Град Скопје

Наташа Станојевиќ – ИЕ1

Соња Тодоровска – ИЕ2

Марија Костова – ИЕ3

Весна Стојанова Богоевска – ИЕ3

Надица Дамова – ИЕ4

Ксенија Николова – ИЕ4

Жаклина Лазаревска – ИЕ5

Татјана Крнчева – ИЕ5

Соња Дамјановска – ИЕ6

ПРЕТСЕДАТЕЛКИ НА ОПШТИНСКИТЕ ФОРУМИ НА ЖЕНИ НА СДСМ

ИЗБОРНА ЕДИНИЦА 1

Гордана Ацеска – Аеродром
Павлинка Топузоска – Кисела Вода
Силвана Миркоска – Карпош
Нарел Салих Буќи – Чаир
Бранкица Петровска – Сарај

ИЗБОРНА ЕДИНИЦА 2

Розалија Ангеловска – Бутел
Магдалена Данева – Ѓорче Петров
Сузана Трпковска – Гази Баба
Јасмина Георгиевска – Куманово
Сашка Крстевска Павловска – Старо Нагоричане

ИЗБОРНА ЕДИНИЦА 3

Ленче Рунтева – Штип
Анета Андова – Велес
Душанка Горгиева Трпевски – Кочани
Слаѓана Арсова – Свети Николе
Лилјана Капевска – Виница
Јованка Василевска-Петрушева – Берово
Јасмина Ќурчиска – Делчево
Севим Џитанова – Пехчево
Христина Спировска – Кратово
Менка Ацевска Ѓошевска – Илинден
Бојана Трајковска – Зелениково
Трајанка Кираковска – Петровец
Тања Димитрова – Карбинци
Силвана Крстевска – Ранковце
Елена Михајлова – Чашка
Ивана Ташова Стојанова – Чешиново-Облешево

ИЗБОРНА ЕДИНИЦА 4

Каролина Дончева – Струмица
Зорка Христова Трајкова – Радовиш
Елизабета Стефановска – Гевгелија
Валентина Бањанска – Кавадарци
Весна Младеновиќ Здравковиќ – Неготино
Светлана Стоевска – Демир Капија
Билјана Рикалоска – Кривогаштани
Марина Јанева – Босилово
Лилјана Чавковска – Ново Село
Елизабета Чилевска Пандева – Валандово
Катерина Гушева – Дојран
Весна Енџекчева – Богданци
Александра Мадевска – Василево
Елена Ѓорѓиевска – Крива Паланка
Јадранка Јакимовска – Росоман
Оливера Стевановска – Прилеп

ИЗБОРНА ЕДИНИЦА 5

Јадранка Павловска – Битола
Лидија Неданоска – Охрид
Наташа Пинтоска Беќароска – Струга
Марјана Андријеска – Кичево
Билјана Гошаревска – Ресен
Зорица Петрушевска – Демир Хисар
Љубица Степаноска – Крушево
Александра Чочороска – Вевчани
Тања Пројческа – Долнени
Илинка Трајаноска – Дебар
Ана Аврамоска – Дебрца

ИЗБОРНА ЕДИНИЦА 6

Татијана Лалчевска – Тетово
Ванеса Василеска – Гостивар
Наташа Стојческа – Брвеница
Далиборка Апостолска – Јегуновце
Наташа Блажеска – Теарце
Милена Михајловска – Врапчиште