fbpx

Социјалдемократска младина на Македонија

Социјалдемократската младина на Македонија (СДММ) е основана на 9-ти ноември 1991 година и од тогаш постои и функционира како подмладок на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија.

Формирана е како организација на слободни и одговорни членови кои ги прифаќаат Статутот и програмските определби на СДСМ како и Статутот и програмските определби на СДММ. Како партиски подмладок, таа активно учествува во сите активности на СДСМ, вклучувајќи ги тука и креирањето на програмата и политиките на оваа партија, притоа развивајќи самостојна политичка иницијатива и дијалог меѓу младите и другите субјекти во општеството.

Во таа насока, СДММ развива облици на политичко, интересно и струково организирање со цел да ги афирмира идејните основи, вредносните критериуми, демократската содржина и прогресивната oриентација на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија.

Социјалдемократската младина на Македонија е полноправна членка на IUSY (Интернационална унија на социјалистички и социјалдемократски подмладоци), на YES (Млади европски социјалисти) и на СД9 – Балканска мрежа на социјалдемократски подмладоци.

Посветени сме на проблемот со младинската невработеност, што е една од главните причини за масовното иселување на младите од нашата држава.

Активно работиме за:

  • Нови работни места за младите, преку бизнис центри за млади, подобро планирање на професионалните кариери на младите, сопствени бизниси
  • Квалитетно средно и високо образование, помалку настава, повеќе пракса и знаење по успешни примери на земји од ЕУ
  • Достоинствени услови за младински живот, реконструкција на студентските домови, студентски центар, подобар студентски стандард.

За нашиот проект Гаранција за млади, со којшто секој млад човек добива понуда за вработување, можност да го продолжи образованието, подготовка за вработување, за Студентската платежна картичка, за Бесплатниот јавен превоз, за Скејт парковите и велосипедските патеки, за Младинските спортски школи, стипендии, поддршка, ќе имате прилика да прочитате во Програмата на СДСМ.

Младите се движечка сила во општеството. Ако се согласувате со нас, зачленете се во Социјалдемократскиот сојуз на Македонија заедно да се избориме и да изградиме слободно и праведно општество со еднакви можности за сите граѓани.

На првата Седница на Централниот одбор на Социјалдемократската младина на Македонија одржана на 29.11.2020, избрани се новите тела и органи ,со мандат од две години. 

Претседател: 

Марко Михаилоски ЛК Тетово

Marko Mihailoski (President)

FB: https://www.facebook.com/MarkoMihailoski

Генерален секретар: 

Гордан Шутаров ЛК Карпош 

 

Потпретседатели: 

Никола Јакимовски – ЛК Крива Паланка

Марија Иванова – ЛК Струмица

Ана Манасиева – ЛК Делчево

Александар Саша Димитријевиќ – ЛК Гази Баба

 

Членови на Извршен одбор:

Марко Спирковски – ЛК Прилеп

Фросина Мантева – ЛК Радовиш

Иво Спасевски – ЛК Охрид

Блажена Пејовска – ЛК Кичево

Давид Вељковиќ – ЛК Куманово

Jулија Малахова Геровска – ЛК Центар

Дарко Димовски – ЛК Штип

Ана Трифуновска – ЛК Битола

Јана Ханџиска – ЛК Бутел

Орданчо Данев – ЛК Кавадарци

Евгенија Јанакиевска – ЛК Кисела Вода

Велимир Арсов – ЛК Велес

Магдалена Пенова – ЛК Валандово

Роберт Николоски – ЛК Гостивар

Далила Чекиќ – ЛК  Ѓорче Петров

Членови на Централен одбор:

Фросина Мантева

Ивана Милева

Марија Петрушеска

Сотир Габелоски

Христијан Цветаноски

Блажена Пејовска

Роберт Бошкоски

Роберт Николоски

Марко Спиркоски

Ивана Димитриоска

Александар Здравески

Филип Глигоров

Мери Јованчева

Јулија Малахова Геровска

Бојан Богдановиќ

Моника Даневска

Орданчо Данев

Атанас Митров

Ребека Богева

Гордан Шутаров

Јовица Јанковиќ

Зоран Пржовсики

Слободан Станојковски

Ана Трифуновска

Андреј Гулабовски

Каролина Трајковска

Мишела Спироска

Александар Жупаноски

Спасе Радиноски

Ангела Панеска

Сања Давиткова

Теодора Христова

Виолета Димитрова

Теодора Нолевска

Јана Ханџиска

Петар Катаров

Ана Манасиева

Ангел Симов

Христијан Стојковски

Наташа Трајковска

Милан Димитриевиќ

Михаела Иванова

Игор Михајловски

Никола Јакимовски

Семрана Камберова

Велимир Арсов

Соња Мартинова

Никола Симов

Далила Чекиќ

Благој Тодоровски

Викторија Дукова

Давид Вељковиќ

Драгана Коцевска

Виктор Петковски

Бранкица Несторовска

Ана Лазарова

Мартин Милевски

Елена Захариева

Верица Јаневска

Илија Бузлевски

Ангела Стефаноска

Иво Спасески

Јован Јовановски

Кире Петрушевски

Дарко Димоски

Марија Смилкова

Кристина Ќосевска

Стефанија Кузмановска

Марија Иванова

Марија Георгиева

Алки Караманолев

Маја Видоеска

Милош Кировски

Ивана Димоска

Александар Саша Димитриевич

Андријана Николовска

Евгенија Јанакиевска

Филип Мијајлески

Роберт Марков

Даниела Тасева

Менде Моцановски

Оливер Динговски

Мишо Гошевски

Каролина Максимовска

Магдалена Пенова

 

 

КОНТАКТ:

Тел: +389 2 3293100
Факс: +389 2 3293111
Mail: sdmm@sdsm.org.mk
Адреса: Бихаќка 8, 1000 Скопје
Република Северна Македонија