Контакт

Официјалната веб страна на СДСМ е редовно ажурирана од Центарот за комуникација со јавноста на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија.

СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКИ СОЈУЗ НА MАКЕДОНИЈА

ул. “Бихаќка” бр. 8 1000 Скопје, Република Северна Македонија

Тел. (02) 3293 100

Факс. (02) 3293 114