fbpx

Raporte financiare

Raportet vjetore financiare të Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë për vitin 2019 mund ta ndiqni në linkun vijues.

Regjistrin e donacioneve të fituara  mund ta shihni në xhirollogarinë 300 000001023192 të Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonise për periudhën nga 01.07.2019 deri më 31.12.2019 mund ta ndiqni në linkun vijues.

Raporti financiar specifik për shpenzimet për të hyrat dhe të dalat në llogarinë transaksionale për fushatën zgjedhore të Kandidatit për President të Republikës së Maqedonisë së Veriut, Stevo Pendarovski nga 26 Mars 2019 deri më 30 Gusht 2019 mund të shihni këtu.


Raporti financiar specifik për shpenzimet për të hyrat dhe të dalat në llogarinë transaksionale për fushatën zgjedhore të Koalicionit për zgjedhje të parakohshme për kryetarët e komunave –  2019,  të udhëhequr nga LSDM-ja nga 26 Mars 2019 deri më 15 gusht 2019 mund ta shihni këtu.

Regjistrin e donacioneve të pranuara mund ta shihni në xhiro-llogarinë 300 000001023192 e  LSDM-së për periudhën nga 01.01.2019 deri më 30.06.2019 në linkun vijues.

Raportin financiar specifik të shpenzimeve për të hyrat dhe të dalat dhe llogarisë transaksionale për fushatën zgjedhore të Kandidatit për President të Republikës së Maqedonisë së Veriut, Stevo Pendarovski nga 22.04.2019 deri më 03.05.2019 mund të shihni këtu.

Raporti financiar specifik për shpenzimet për të hyrat dhe të dalat në llogarinë transaksionale për fushatën zgjedhore  të Kandidatit për President të Republikës së Maqedonisë së Veriut, Stevo Pendarovski nga 11.04.2019 deri më 19.04.2019 mund të shihni këtu.

Raporti financiar specifik për shpenzimet për të hyrat dhe të dalat në llogarinë transaksionale për fushatën zgjedhore  të Kandidatit për President të Republikës së Maqedonisë së Veriut, Stevo Pendarovski nga 26 Mars 2019 deri më 10 Prill 2019 mund të shihet këtu.

Raporti financiar specifik për shpenzimet për të hyrat dhe të dalat në llogarinë transaksionale për fushatën zgjedhore të Koalicionit për zgjedhjet e parakohshme për kryetarët e komunave – 2019 të udhëhequr nga LSDM-ja nga 22.04.2019 deri më 03.05.2019 mund të shihet këtu.

 

Raporti financiar specifik për shpenzimet për të hyrat dhe të dalat në llogarinë transaksionale për fushatën zgjedhore  të Koalicionit për zgjedhje të parakohshme për kryetarët e komunave – 2019 të udhëhequr nga LSDM-ja  nga 11.04.2019 deri më 19.04.2019 mund të shikoni këtu.

Raporti financiar specifik për shpenzimet për të hyrat dhe të dalat në llogarinë transaksionale për fushatën zgjedhore  të Koalicionit për zgjedhjet e parakohshme për kryetarët e kominave – 2019 të udhëhequr nga LSDM-ja nga 22.04.2019 deri më 03.05.2019 mund të shikohet këtu.

Raporti financiar specifik për shpenzimet për të hyrat dhe të dalat në llogarinë transaksionale për fushatën zgjedhore  të Koalicionit për zgjedhje të parakohshme për kryetarët e komunave – 2019 të udhëhequr nga LSDM-ja  nga 11.04.2019 deri më 19.04.2019 mund të shikohet këtu.

Raporti financiar specifik për shpenzimet për të hyrat dhe të dalat në llogarinë transaksionale për fushatën zgjedhore  të Koalicionit për zgjedhje të parakohshme për kryetarët e komunave – 2019 të udhëhequr nga LSDM-ja nga 26 marsi 2019 deri më 10 prill 2019 mund të shihni këtu.

Raportin vjetor të donacioneve të pranuara mund ta shihni në llogarinë bankare 300 000001023192 të Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë për periudhën nga 01.01.2018 deri më 31.12.2018 në linkun vijues.

Raporti financiar specifik për shpenzimet për të hyrat dhe të dalat në llogarinë transaksionale për fushatën zgjedhore  të Koalicionit për zgjedhje të parakohshme për kryetarët e komunave – 2019 të udhëhequr nga LSDM-ja  nga 26 marsi 2019 deri më 10 prill 2019 ju mund ta shihni këtu.

Raporti financiar specifik për shpenzimet për të hyrat dhe të dalat në llogarinë transaksionale për fushatën zgjedhore  të Koalicionit për zgjedhje të parakohshme për kryetarët e komunave – 2019 të udhëhequr nga LSDM-ja nga 26 marsi 2019 deri më 10 prill 2019 mund të shihet këtu.

Raporti financiar specifik për shpenzimet për të hyrat dhe të dalat në llogarinë transaksionale për fushatën zgjedhore  të Koalicionit për zgjedhje të parakohshme për kryetarët e bashkive 2019 të udhëhequr nga LSDM-ja për afrim nga 26 marsi 2019 deri më 10 prill 2019 mund të shihet këtu.

Raportin vjetor të donacioneve të fituara mund ta shihni në llogarinë bankare 300 000001023192 të LSDM- së për periudhën nga 01.01.2018 deri më 31.12.2018 në linkun vijues.

Raportin vjetor financiar të LSDM- së mund ta shihni në lidhjen e mëposhtme.

Regjistrin e donacioneve të  fituara mund ta shihni në llogarinë Xhirro 300 000001023192 të LSDM- së për periudhën nga 01.07.2018 deri më 31.12.2018 në linku vijues.

Raporti financiar specifik për shpenzimet për të hyrat dhe të dalat në llogarinë transaksionale për fushatën zgjedhore nga 14.09.2017 deri më 19.09.2018 mund të shihet këtu.

Regjistrin e donacioneve të fituara mund ta shihni në llogarinë giro 300 000001023192 të LSDM- së për periudhën nga 01.01.2018 deri më 30.06.2018 në lidhjen vijuese.

Raportin vjetor financiar të LSDM-së për vitin 2018 mund ta shikoni në lidhjen e mëposhtme.

Regjistrin e donacioneve të pranuara mund ta shihni në xhiro – llogarinë 300 000001023192 të LSDM-së për periudhën nga 01.07.2017 deri më 31.12.2017 në lidhjen vijuese.

Raporti financiar specifik për shpenzimet për të hyrat dhe të dalat në llogarinë e transaksionit për fushatën zgjedhore nga 14.10.2017 deri më 27.10.2017 mund të shihet këtu.

Regjistrin e donacioneve të pranuara mund ta shihni në xhiro –  llogarinë 300 000001023192 të LSDM – sëpër periudhën nga 01.07.2017 deri më 31.12.2017 në lidhjen vijuese.

Raporti financiar specifik për shpenzimet për të hyrat dhe të dalat në llogarinë e transaksionit për fushatën zgjedhore nga 14.10.2017 deri më 27.10.2017 mund të shihet këtu.

Raporti financiar specifik për shpenzimet për të hyrat dhe të dalat në llogarinë e transaksionit për fushatën zgjedhore për periudhën nga 14.10.2017 deri më 27.10.2017 mund të shihet këtu.

Raporti financiar specifik për shpenzimet për të hyrat dhe të dalat në llogarinë e transaksionit për fushatën zgjedhore  nga data 05.10.2017 deri më 13.10.2017 mund të shihet këtu.

Raporti financiar specifik për shpenzimet për të hyrat dhe të dalat në llogarinë e transaksionit për fushatën zgjedhore  nga 14.09.2017 deri në 04.10.2017 mund të shihet këtu.

Regjistrin e donacioneve të pranuara mund ta shihni në xhiro –  llogarinë 300 000001023192 të LSDM- së për periudhën nga 01.01.2017 deri më 30.06.2017 në lidhjen vijuese.

Raportin vjetor financiar LSDM-së mund ta shihni në lidhjen e mëposhtme.

Regjistri i donacioneve të pranuara në llogarinë bankare 300 000001023192 të LSDM-së të për periudhën nga 01.07.2016 deri më 31.12.2016 mund të shkarkoni këtu.

Raporti financiar specifik për shpenzimet për të hyrat dhe të dalat në llogarinë e transaksionit për fushatën zgjedhore për periudhën nga 1.12.2016 deri më 9.12.2016 në lidhjen vijuese.

Raporti financiar specifik për shpenzimet për të hyrat dhe të dalat në llogarinë transaksionale për fushatën zgjedhore  10.11.2016 deri më 30.11.2016 në lidhjen vijuese.

Regjistrin e donacioneve të pranuara mund ta shihni në xhiro – llogarinë 300 000001023192 të LSDM-së për periudhën nga 01.01.2016 deri më 30.06.2016 në lidhjen vijuese.

Raporti financiar specifik për shpenzimet për të hyrat dhe të dalat në llogarinë transaksionale për fushatën zgjedhore  nga 1. 12.2016 deri më 9.12.2016 në lidhjen vijuese.

 Raporti financiar specifik për shpenzimet për të hyrat dhe të dalat në llogarinë transaksionale për fushatën zgjedhore  nga 10.11. 2016 deri më 30.11.2016 në lidhjen vijuese.

Regjistrin e donacioneve të pranuara mund ta shihni në xhiro – llogarinë 300 000001023192 të LSDM-së për periudhën nga 01.01.2016 deri më 30.06.2016 në lidhjen vijuese.

Raportin vjetor financiar të Lidhjes socialdemokrate  të Maqedonisë mund ta shihni në lidhjen e mëposhtme.

Raporti financiar dhe regjistrat e donacioneve janë të publikuara në faqen zyrtare të Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë duke përfshirë që nga 14 janar 2016 janë në dispozicion në lidhjen vijuese.