Финансиски извештаи

Извештај со спецификација на трошоците за приходите и расходите на трансакциската сметка за изборната кампања од денот на отворање на трансакциската сметка до завршување на првиот круг на гласање за период од 12.03.2020  до 12.07.2020 година на Коалиција МОЖЕМЕ за Предвремени Парламентарни Избори 2020 година. (ЛИНК)

Извештај за примени донации на трансакциска сметка за финансирање на изборна кампања од единаесетиот ден од изборната кампања до завршувањето на изборната кампања за период од 04.07.2020 до 12.07.2020 година на Коалиција МОЖЕМЕ за Предвремени Парламентарни Избори 2020 година. (ЛИНК)

Извештај за примени донации на трансакциска сметка за финансирање на изборна кампања од денот на отворање на трансакциската сметка до крајот на десеттиот ден од изборната кампања за период од 12.03.2020 до 03.07.2020 година на Коалиција МОЖЕМЕ за Предвремени Парламентарни Избори 2020 година. (ЛИНК)

Регистарот на добиени донации на жиро сметката 300 000001023192 на Социјадемократскиот сојуз на Македонија за период од 01.01.2020 до 30.06.2020 година можете да го погледнете на следниот линк.

Годишниот финансиски извештај на Социјалдемократскиот Сојуз на Македонија за 2019 година можете да го погледнете на следниот линк.

Регистарот на добиени донации на жиро сметката 300 000001023192 на Социјадемократскиот сојуз на Македонија за период од 01.07.2019 до 31.12.2019 година можете да го погледнете на следниот линк.

Финансискиот извештај со спецификација на трошоците за приходите и расходите на трансакциската сметка за изборна кампања на Кандидатот за претседател на Република Северна Македонија, Стево Пендаровски  за приод од 26.03.2019 до 30.08.2019 годинa можете да го погледнете тука.

Финансискиот извештај со спецификација на трошоците за приходите и расходите на трансакциската сметка за изборна кампања на Коалицијата за предвремени избори за градоначалници 2019 предводена од СДСМ за приод од 26.03.2019 до 15.08.2019 годинa можете да го погледнете тука.

Регистарот на добиени донации на жиро сметката 300 000001023192 на Социјадемократскиот сојуз на Македонија за период од 01.01.2019 до 30.06.2019 година можете да го погледнете на следниот линк.

Финансискиот извештај со спецификација на трошоците за приходите и расходите на трансакциската сметка за изборна кампања на Кандидатот за претседател на Република Северна Македонија, Стево Пендаровски  за приод од 22.04.2019 до 03.05.2019 годинa можете да го погледнете тука.

Финансискиот извештај со спецификација на трошоците за приходите и расходите на трансакциската сметка за изборна кампања на Кандидатот за претседател на Република Северна Македонија, Стево Пендаровски  за приод од 11.04.2019 до 19.04.2019 годинa можете да го погледнете тука.

Финансискиот извештај со спецификација на трошоците за приходите и расходите на трансакциската сметка за изборна кампања на Кандидатот за претседател на Република Северна Македонија, Стево Пендаровски  за приод од 26.03.2019 до 10.04.2019 годинa можете да го погледнете тука.

Финансискиот извештај со спецификација на трошоците за приходите и расходите на трансакциската сметка за изборна кампања на Коалицијата за предвремени избори за градоначалници 2019 предводена од СДСМ за приод од 22.04.2019 до 03.05.2019 годинa можете да го погледнете тука.

Финансискиот извештај со спецификација на трошоците за приходите и расходите на трансакциската сметка за изборна кампања на Коалицијата за предвремени избори за градоначалници 2019 предводена од СДСМ за приод од 11.04.2019 до 19.04.2019 годинa можете да го погледнете тука.

Финансискиот извештај со спецификација на трошоците за приходите и расходите на трансакциската сметка за изборна кампања на Коалицијата за предвремени избори за градоначалници 2019 предводена од СДСМ за приод од 26.03.2019 до 10.04.2019 годинa можете да го погледнете тука

Годишниот извештај на добиени донации на жиро сметката 300 000001023192 на Социјадемократскиот сојуз на Македонија за период од 01.01.2018 до 31.12.2018 година можете да го погледнете на следниот линк.

Годишниот финансиски извештај на Социјалдемократскиот Сојуз на Македонија за 2018 година можете да го погледнете на следниот линк.

Регистарот на добиени донации на жиро сметката 300 000001023192 на Социјадемократскиот сојуз на Македонија за период од 01.07.2018 до 31.12.2018 година можете да го погледнете на следниот линк.

Финансискиот извештај со спецификација на трошоците за приходите и расходите на трансакциската сметка за изборна кампања за приод од 14.09.2017 до 19.09.2018 година можете да го погледнете тука.

Регистарот на добиени донации на жиро сметката 300 000001023192 на Социјадемократскиот сојуз на Македонија за период од 01.01.2018 до 30.06.2018 година можете да го погледнете на следниот линк

Годишниот финансиски извештај на Социјалдемократскиот Сојуз на Македонија за 2017 година можете да го погледнете на следниот линк

Регистарот на добиени донации на жиро сметката 300 000001023192 на Социјадемократскиот сојуз на Македонија за период од 01.07.2017 до 31.12.2017 година можете да го погледнете на следниот линк.

Финансискиот извештај со спецификација на трошоците за приходите и расходите на трансакциската сметка за изборна кампања за приод од 14.10.2017 до 27.10.2017 година можете да го погледнете тука.

Финансискиот извештај со спецификација на трошоците за приходите и расходите на трансакциската сметка за изборна кампања за приод од 05.10.2017 до 13.10.2017 година можете да го погледнете тука.

Финансискиот извештај со спецификација на трошоците за приходите и расходите на трансакциската сметка за изборна кампања за приод од 14.09.2017 до 04.10.2017 година можете да го погледнете тука.

Регистарот на добиени донации на жиро сметката 300 000001023192 на Социјадемократскиот сојуз на Македонија за период од 01.01.2017 до 30.06.2017 година можете да го погледнете на следниот линк

Годишниот финансиски извештај на Социјалдемократскиот Сојуз на Македонија за 2016 година можете да го погледнете на следниот линк.

Регистарот на добиени донации на жиро сметката 300 000001023192 на Социјадемократскиот сојуз на Македонија за период од 01.07.2016 до 31.12.2016 година можете да го преземете тука.

Финансискиот извештај за приходите и расходите на жиро-сметката за изборна кампања за период од 1.12.2016 до 9.12.2016 година можете да го погледнете на следниот линк.

Финансискиот извештај за приходите и расходите на жиро-сметката за изборна кампања за период од 10.11.2016 до 30.11.2016 година можете да го погледнете на следниот линк.

Регистарот на добиени донации на жиро сметката 300 000001023192 на Социјадемократскиот сојуз на Македонија за период од 01.01.2016 до 30.06.2016 година можете да го погледнете на следниот линк.

Годишниот финансиски извештај на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија за 2015 година можете да го погледнете на следниот линк.

Финансиските извештаи и регистри на донации објавени на официјалната страница на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија заклучно со 14.01.2016 година се достапни на следниот линк.