fbpx

Центар за истражување и анализа на СДСМ

Мисија и цели

Центарот за истражување и анализа има мисија да ги зајакне и промовира социјалдемократските вредности и демократијата во државата, да креира и промовира политики засновани на дијалог, инклузивност и солидарност. Центарот се стреми кон зголемување на просперитетот на граѓаните, нивната социјална и економска благосостојба. Главната цел е да се изгради платформа врз која треба да почива структурирана и квалификувана дебата за демократизација и за политичките процеси во Република Северна Македонија.

Историјат

Центарот за изтражување и анализа на СДСМ е партиско тело кое е основано на 27.11.2017 година. Формирањето на ова партиско тело произлезе од потребата и посветеноста на СДСМ како водечка политичка партија во Република Северна Македонија да развива и креаира политики, кои што ќе ја придвижат државата кон евроаталнтските интеграциски процеси, а истовремено и за подобрувањето на благосостојбата и комуникцијата со граѓаните.

Активности на Центарот за истражување и анализа

– Оперативен дел

Дневно истражување, обработка на податоци за потребите на партијата, планирање на идните активности, како и други активности поврзани со функционирањето и политиката на партијата.

– Проектен дел

Организација на трибини, дебати, семинари, работилници, истражувања на јавносто мислење, публикација на студии и истражувања, евалуација на политики, следење на општествените процеси во Република Северна Македонија, меѓупартиски и меѓународни активности и други работи од областа на истажувачко-аналитичките активности и активности во врска со стратешкото политичко планирање.

Задачи на Центарот за истражување и анализа

– Одржување на базата на податоци

– Дефинирање и континуирано унапредување на собраните податоци

– Дефинирање и одржување на база на податоци според демографија

– Детална периодична анализа на флуктуацијата според организациска структура

– Подготовка, вкрстување и одржување на база на податоци од изборни резултати и анкети по избирачко место и изборна единица

– Сеопфатна анализа, следење и подготовка на регуларни извештаи за членството и симпатизерите според избирачко место, изборна единица и демографски податоци

– Подготовка на листа на индикатори за мерење на перформанси

– Прибирање на податоци за мерење на индикаторите за перформанси и подготовка на извештаи и анализи

– Подготвување на препораки, предлози и специфични мерки во насока на поефикасно управување со интерните податоци, извештаи и анализи

Директор на Центар за истражување и анализа на СДСМ – Стефан Богоев