Централен одбор

Претседавач на Централниот одбор:

Соња Карапец

 

Членови на Централниот одбор:

1. Авзи Азизи

2. Аднан Џафероски

3. Азем Фејзоски

4. Ајрис Беќироски

5. Александар Арсиќ

6. Александар Бајдевски

7. Александар Кирацовски

8. Александар Кузески

9. Александра Бојческа

10. Александра Цветкоска

11. Ана Марија Теохарова

12. Андреј Тасев

13. Андреј Жерновски

14. Ацо Киров

15. Благој Бочварски

16. Благој Ѓелевски

17. Боби Петрушевски

18. Бојана Атанасовска

19. Борис Дучков

20. Борче Анѓеловски

21. Васко Талевски

22. Весна Гершан

23. Весна Илиева

24. Виктор Анѓелов

25. Виолета Трпчевска

26. Владимир Марков

27. Владимир Милошев

28. Габриела Басарова

29. Габриела Лембова

30. Гликерија Илиоска

31. Дамјан Манчевски

32. Дијана Ќурчиска

33. Диме Велковски

34. Димитар Симитчиев

35. Драган Крајовски

36. Драган Тевдовски

37. Ѓоко Танасоски

38. Ѓорѓи Маневски

39. Едмонд Адеми

40. Елизабета Русеска

41. Емилија Костурски

42. Есра Салихи

43. Жаклина Јовановска

44. Жарко Лешоски

45. Звонко Коцевски

46. Златко Леов

47. Зоран Дамјановски

48. Зоран Китанов

49. Ивица Михајлоски

50. Ивона Кузмановиќ

51. Илија Рунтевски

52. Ирена Станкоска

53. Катерина Андонова

54. Кети Василеска

55. Кирил Тренчевски

56. Лилијана Трајановска Велкова

57. Љупка Цветкова

58. Љупчо Којчиноски

59. Љупчо Николовски

60. Љупчо Трајковски

61. Маја Миленовиќ

62. Маја Милосављевиќ

63. Маја Накова

64. Максим Димитриевски

65. Маријана Рогожарска

66. Маринела Ојлеска

67. Масар Сали

68. Миле Зечевиќ

69. Милена Петровски

70. Мухамед Зеќири

71. Надица Дамова

72. Наташа Богдановска

73. Небојша Стојановиќ

74. Небојша Трајковски

75. Ненад Ацковиќ

76. Никола Багески

77. Николче Бошевски

78. Нина Велкова

79. Оливер Спасовски

80. Оливера Чавкар

81. Павлинка Најдова

82. Панче Стоименовски

84. Петре Шилегов

85. Пеце Кондовски

86. Пеце Мирчевски

87. Рахман Календeр

88. Рената Тренеска Дескоска

89. Ристо Атанасов

90. Ристо Прочков

91. Роберт Бекироски

92. Роберт Наумовски

93. Роска Ѓоргиева

94. Ружица Перевска

95. Ружица Тофиловска

96. Сања Лукаревска

97. Сашо Коркут

98. Свете Стојмановски

99. Славчо Христов

100. Соња Карапец

101. Соња Стојкоска

102. Софија Ристова

103. Стeфанија Митевска

104. Станоја Ристов

105. Стефан Богоев

106. Стојанче Петрески

107. Тања Ковачев

108. Тања Томиќ

109. Татјана Григоров

110. Фарук Омери

111. Филип Андов

112. Фросина Ташевска Ременски

113. Хари Локвенец

114. Христина Стојановиќ

115. Цвете Серафимоски

116. Чедомир Саздовски

117. Шпресим Ајроски