fbpx

Комисии

Претседател на Комисијата за внатрешни работи – проф.д-р Зоран Верушевски

Претседател на Комисијата за европски прашања – Бојан Маричиќ

Претседател на Комисијата за економија – Кирил Колемишевски

Претседател на Комисијата за животна средина и просторно планирање – Каја Шукова

Претседател на Комисијата за здравство – д-р Венко Филипче

Претседател на Комисијата за земјоделство, шумарство и водостопанство – Зоран Атанасов

Претседател на Комисијата за труд и социјалана политика – Милан Живковиќ

Претседател на Комисијата за култура  – Роберт Алаѓозовски

Претседател на Комисијата за образование и наука – Елизабета Наумовска

Претседател на Комисијата за надворешни работи – Едмонд Адеми

Претседател на Комисијата за одбрана – Драган Николиќ

Претседател на Комисијата за правда – Златко Николовски

Претседател на Комисијата за транспорт и врски – Благој Бочварски

Претседател на Комисијата за финансии – Фатмир Битиќи 

Претседател на Комисијата за информатичко општество и администрација – Методија Димовски

Претседател на Комисијата за локална самоуправа – Дејан Павлевски

Претседател на Комисијата за енергетика – Митко Андреевски 

Претседател на Комисијата за едно општество за сите – Ѓулумсер Касапи

Претседател на Комисијата за спорт – Наумче Мојсовски