fbpx

Комисии

Претседател на Комисија за економија и финансии: Нина Фити Неделковска

E-mail: komisija_ekonomija@sdsm.org.mk

 

Претседател на Комисија за здравство: Владимир Рендевски

E-mail: komisija_zdravstvo@sdsm.org.mk

 

Претседател на Комисија за образование: 

E-mail: komisija_obrazovanie@sdsm.org.mk

 

Претседател на Комисија за надворешни работи и европски прашања: 

E-mail: komisija_nadvoresni@sdsm.org.mk

 

Претседател на Комисија за труд и социјална политика: Елена Стојановска Митова

E-mail:  komisija_trud@sdsm.org.mk

 

Претседател на Комисија за спорт:

E-mail: komisijasport@sdsm.org.mk

 

Претседател на Комисија за локална самоуправа: 

E-mail: komisija_lokalna@sdsm.org.mk

 

Претседател на Комисија за животна средина:

E-mail: komisija_zivotnasredina@sdsm.org.mk

 

Претседател на Комисија за Едно општество: 

E-mail: komisijaednoopsestvo@sdsm.org.mk

 

Претседател на Комисија за транспорт и врски: 

E-mail: komisija_transport@sdsm.org.mk

 

Претседател на Комисија за внатрешни работи

E-mail: komisija_vnatresni@sdsm.org.mk

 

Претседател на Комисија за енергетика: 

E-mail: komisija_energetika@sdsm.org.mk

 

Претседател на Комисија за информатичко општество и администрација: 

E-mail: komisija_administracija@sdsm.org.mk

 

Претседател на Комисија за култура: 

E-mail: komisija_kultura@sdsm.org.mk

 

Претседател на Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство: 

E-mail: komisija_zemjodelstvo@sdsm.org.mk

 

Претседател на Комисија за правда: Виолета Дума

E-mail: komisija_pravda@sdsm.org.mk

 

Претседател на Комисија за одбрана: 

E-mail: komisija_odbrana@sdsm.org.mk

 

Претседател на Комисија за туризам и угостителство: