fbpx

Комисии

Претседател на Комисија за економија: Размена Дуровиќ Чекиќ

Претседател на Комисија за здравство: Соња Михајловска

Претседател на Комисија за образование: Елизабета Наумовска

Претседател на Комисија за надворешни работи: Зоран Попов

Претседател на Комисија за труд и социјална политика: Милан Живковиќ

Претседател на Комисија за спорт: Наумче Мојсовски

Претседател на Комисија за локална самоуправа: Јане Миланов

Претседател на Комисија за животна средина; Каја Шукова

Претседател на Комисија за Едно општество: Белкиса Зеќири

Претседател на Комисија за транспорт и врски: Благој Бочварски

Претседател на Комисија за внатрешни работи: Никола Дујовски

Претседател на Комисија за енергетика: Митко Андреевски

Претседател на Комисија за информатичко општество и администрација: Методија Димовски

Претседател на Комисија за култура: Катерина Коцевска Хаџивасилева

Претседател на Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство: Гоце Георгиевски

Претседател на Комисија за финансии: Димитар Ковачевски

Претседател на Комисија за правда: Неда Гацова

Претседател на Комисија за одбрана: Драган Николиќ