fbpx

Годишни извештаи

2023 година

Годишен извештај (од 01.01.2023 до 31.12.2023) за слободен пристап до информации од јавен карактер. (ЛИНК)

2022 година

Годишен извештај (од 01.01.2022 до 31.12.2022) за слободен пристап до информации од јавен карактер. (ЛИНК)

2021 година

Годишен извештај (од 01.01.2021 до 31.12.2021) за слободен пристап до информации од јавен карактер. (ЛИНК)

2020 година

Годишен извештај (од 01.01.2020 до 31.12.2020) за слободен пристап до информации од јавен карактер. (ЛИНК)