fbpx

Службено лице

Службено лице за посредување со информации од јавен карактер: 

Бранко Георгиевски 

E-mail: georgievski_branko@yahoo.com

Тел. (02) 3293 100