Надзорен одбор

Членови на Надзорниот одбор:

Горан Сугарески – Претседател на Надзорниот одбор

Дарко Радески

Стефанија Стафила

Даниела Велковска

Петар Здравковски

Марјан Спасовски

Милена Трифковиќ

Мерита Мемети

Војислав Марјановиќ