fbpx

Надзорен одбор

Членови на Надзорниот одбор:

  1. Горан Сугарески – Претседател на Надзорниот одбор
  2. Петар Здравсковски
  3. Даниела Настова Пиштолова
  4. Викторија Аврамовска Мадиќ
  5. Бајрам Мустафов
  6. Ристо Талевски
  7. Марјан Спасовски
  8. Виолета Џима
  9. Сања Давиткова