fbpx

Пратеничка група

Пратеничка група во Собранието на Република Северна Македонија

Координатор на пратеничката група: 

Јован Митрески

Пратеничка група:

Љатифе Шиковска
Мухамет Кадриов
Даниела Маркоска
Марија Костадинова
Коле Чаракчиев
Лидија Тасевска
Лазе Таневски
Соња Михаиловска
Драгољуб Филипоски
Марија Кочовска
Белкиса Зеќири
Ненад Коциќ
Снежана Калеска Ванчева
Миле Талевски
Лолита Ристова
Даниела Колева
Диме Велковски
Марија Георгиевска
Емилија Рамбабова
Јован Митрески
Фаница Николоска
Марија Ангелова
Даниела Николова
Панчо Минов
Жаклина Лазаревска
Љубица Спасова
Драгица Ѓавочанова
Дарко Каевски
Мартин Костовски
Бети Рабаџиевска Наумовска
Санела Шкријељ
Зеќир Рамчиловиќ

ЛИНК ДО ПРОФИЛИ НА ПРАТЕНИЦИ