fbpx

Пратеничка група

Пратеничка група во Собранието на Република Северна Македонија

Координатор на пратеничката група: 

Јован Митрески

Пратеничка група:

1. Мирослав Богдановски
2. Снежана Калевска Ванчева
3.  Диме Велков
4. Моника Зајкова
5. Дарко Каевски
6. Горан Мисовски
7. Кастриот Реџепи
8. Марија Георгиевска
9. Славјанка Петровска
10. Лидија Тасевска
11. Мирослав Јовановиќ
12. Даниела Марковска
13. Мартин Костовски
14. Љатифе Шиковска
15. Бастри Бајрами
16. Зеќир Рамчиловиќ
17. Емилија Рамбабова
18. Мухамед Кадриу
19. Маја Морачанин
20. Ненад Коциќ
21. Соња Михаиловска
22. Љупчо Балкоски
23. Марија Ангелова
24. Илија Николовски
25. Драгица Ѓавоцанова
26. Соња Мираковска
27. Миле Талевски
28. Даниела Колева
29. Панчо Минов
30. Марија Костадинова
31. Костадин Костадинов
32. Лолита Ристова
33. Павле Трајанов
34. Коле Чаракчиев
35. Белкиса Зеќири
36. Јован Митрески
37. Бисера Костадинова-Стојчевска
38. Лазе Таневски
39. Бети Наумовска-Рабаџиевска
40. Енес Ибрахим
41. Боби Мојсовски
42. Жаклина Лазаревска
43. Биљал Касами
44. Фаница Николовска
45. Бејџан Иљаз
46. Фадил Зендели


ЛИНК ДО ПРОФИЛИ НА ПРАТЕНИЦИ