fbpx

Приоритетни проекти

Предлог приоритетни проекти за локален развој

Идентификувани се повеќе од 1000 проекти во сите 81 единици на локалната самоуправа (ЕЛС). Во продолжение се претставени по три приоритетни проекти од секоја единица на локалната самоуправа.

Прочитајте ги на следниот линк.