fbpx

Информации за приходи и расходи за редовно работење на СДСМ​

Регистар на донации за шестмесечен период

2023

Регистар на добиени донации на трансакциска сметка 300 0000010231 92 на Социјалдемократскиот Сојуз на Македонија за период од 01.07.2023 до 31.12.2023. (ЛИНК PDF) (ЛИНК Excel)

Регистар на добиени донации на трансакциска сметка 300 0000010231 92 на Социјалдемократскиот Сојуз на Македонија за период од 01.01.2023 до 30.06.2023. (ЛИНК PDF) (ЛИНК Excel)

2022

Регистар на добиени донации на трансакциска сметка 300 0000010231 92 на Социјалдемократскиот Сојуз на Македонија за период од 01.07.2022 до 31.12.2022. (ЛИНК PDF) (ЛИНК Excel)

Регистар на добиени донации на трансакциска сметка 300 0000010231 92 на Социјалдемократскиот Сојуз на Македонија за период од 01.01.2022 до 30.06.2022. (ЛИНК PDF) (ЛИНК Excel)

2021

Регистар на добиени донации на трансакциска сметка 300 0000010231 92 на Социјалдемократскиот Сојуз на Македонија за период од 01.07.2021 до 31.12.2021. (ЛИНК PDF) (ЛИНК Excel)

Регистар на добиенни донации на трансакциската сметка 300 0000010231 92 на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија за период од 01.01.2021 до 30.06.2021 (ЛИНК PDF) (ЛИНК Excel)

2020

Регистар на добиени донации на трансакциска сметка 300-0000010231-92 на Социјалдемократскиот Сојуз на Македонија за период од 01.07.2020 до 31.12.2020. (ЛИНК PDF) (ЛИНК Excel)

Регистарот на добиени донации на жиро сметката 300 000001023192 на Социјадемократскиот сојуз на Македонија за период од 01.01.2020 до 30.06.2020 година можете да го погледнете на следниот (ЛИНК PDF(ЛИНК Excel)

2019

Регистарот на добиени донации на жиро сметката 300 000001023192 на Социјадемократскиот сојуз на Македонија за период од 01.07.2019 до 31.12.2019 година можете да го погледнете на следниот (ЛИНК PDF(ЛИНК Excel)

 

Регистарот на добиени донации на жиро сметката 300 000001023192 на Социјадемократскиот сојуз на Македонија за период од 01.01.2019 до 30.06.2019 година можете да го погледнете на следниот (ЛИНК PDF) (ЛИНК Excel)

Годишни извештаи на донации

2022

Годишен извештај на добиени донации на трансакциската сметка 300 000001023 192 на СДСМ за период од 01.01.2022 до 31.12.2022 година
(ЛИНК PDF(ЛИНК Excel)

2021

Годишен извештај на добиени донации на трансакциската сметка 300000001023192 на СДСМ за период од 01.01.2021 до 31.12.2021 година (ЛИНК PDF(ЛИНК Excel)

2020

Годишен извештај на добиени донации на трансакциската метка 300-000001023192 на Социјалдемократскиот Сојуз на Македонија за период од 01.01.2020 до 31.12.2020 година. (ЛИНК PDF(ЛИНК Excel)

2019

Годишен извештај на добиени донации на трансакциската сметка 300000001023192 на СДСМ за период од 01.01.2019 до 31.12.2019 година (ЛИНК PDF(ЛИНК Excel)

Годишна косолидирана сметка

2022

Годишна косолидирана сметка на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и Центарот за истражување и Анализа на СДСМ за финансиско работење (ЛИНК)

2021

Годишна косолидирана сметка на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и Центарот за истражување и Анализа на СДСМ за финансиско работење (ЛИНК)

Годишни финансиски извештаи

2022

Годишен финансиски извештај за периодот од 01.01.2022 до 31.12.2022 година (ЛИНК PDF) (ЛИНК Excel)

2021

Годишен финансиски извештај за периодот од 01.01.2021 до 31.12.2021 година (ЛИНК PDF) (ЛИНК Excel)

2020

Годишен финансиски извештај на Социјалдемократскиот Сојуз на Македонија за периодот од 01.01.2020 до 31.12.2020 година. (ЛИНК PDF) (ЛИНК Excel)

2019

Годишен финансиски извештај за периодот од 01.01.2019 до 31.12.2019 година (ЛИНК PDF) (ЛИНК Excel)

Ревизорски извештаи

2020

Конечен извештај за извршена ревизија на финансиски извештаи и ревизија на усогласеност за 2020 година на СДСМ (ЛИНК)