fbpx

Најнови вести

Можеме уште повеќе, уште подобро!

1

НОВА МАКЕДОНСКА ЕКОНОМИЈА

Новата македонска економија креира нови работни места за сите граѓани.

2

STOP COVID-19

Помалку бирократија, подобра и побрза здравствена услуга. 

3

ГРИЖА ЗА СИТЕ!

Се стремиме сите да имаат и да уживаат еднакви права.

4

РЕД, ДИСЦИПЛИНА И ПРАВДА!

Судиите кои застаруваат предмети ќе бидат разрешени по автоматизам.

5

СИТЕ ЗА ЕКО ДРЖАВА!

Тројно повисоки казни за фабриките кои не ги исполнуваат еколошките стандарди.

6

МОЖЕМЕ И ВО ЕУ!

Од европски фондови обезбедуваме 2,5 милијарди евра за Северна Македонија.

3 години Влада на СДСМ

СДСМ за граѓаните