Извршен одбор

Членови на извршниот одбор:

1. Благој Бочварски

Благој Бочварски во 2017 година е именуван за потпретседател на СДСМ и на оваа функција останува до 2019 година.

На 05.11.2017 година стапува на функцијата градоначалник Општина Штип.

Во декември 2016 година, Бочварски е избран за пратеник во Собранието на Република Северна Македонија.

Во 2014 година, Бочварски бил назначен за претседател на Комисијата за транспорт и врски на СДСМ.

Во 2013 година е избран за член на Извршниот одбор на СДСМ.

Во 2011 година, Бочварски е избран за член на Извршниот одбор на СДММ.

Благој Бочварски дипломирал на Архитектонскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје и се стекнува со титула Дипломиран инженер архитект.

Бочварски има овластување за проектирање и изведба од комората на овластени инженери и архитекти на Република Северна Македонија и поседува сертификат за користење на програмот 3DS MAX, одлично ги познава програмите Auto Cad и Archi Cad.

2. Рената Десковска

Рената Дескоска е член на Извршен одбор на СДСМ од јуни 2019 година.

На 1 јуни 2017 година, таа стапила на функцијата министер за образование и наука на Македонија , но следната година во јуни 2018 година таа била избрана за министерка за правда. Нејзината функција како министер за правда ја извршува сеуште.

Во 2014 и во 2016 година е избрана за пратеник во Собранието на Република Македонија, сега Република Северна Македонија.

Во периодот од 2015 до декември 2016, Дескоска ја извршува функцијата Потпретседател на Собранието на Република Македонија, сега Република Северна Македонија, од септември и Шеф на делегацијата на Република Северна Македонија во Парламентарното собрание на ОБСЕ.

Од септември 2015, како член на Парламентарното собрание на Советот на Европа, е и член на ад-хок комисија на Парламентарното Собрание на Советот на Европа за набљудување на парламентарните избори во Бугарија во 2017 година, и член на ад-хок комисија на Парламентарното Собрание на Советот на Европа за набљудување на претседателските избори во Србија во 2017 година.

Во 2012 година, на предлог на Венецијанската комисија, Проф. Д-р Рената Дескоска е избрана за член на Советодавниот панел на експерти за слобода на вероисповед на ОДИХР (ODIHR Advisory Panel of Experts on Freedom of Religion or Belief).

Од 1995 до 1998 година била демонстратор на Правниот факултет – Скопје, а во 1999 година се вработува како асистент на истиот факултат, каде во 2012 година е избрана за редовен професор на научната област уставно право и политички систем.

Со своето професионално искуство, Дескоска се јавува и како домашен експерт за „Правната и институционалната рамка за интеретнички дијалог“ (2009), член е на работна група за подготовка на „Националната стратегија за интеграција на Република Македонија, сега Република Северна Македонија, во Европслата Унија“ (2003), Советник за уставни и правни прашања во Кабинетот на Претседателот на Република Македонија, сега Република Северна Македонија, (од 2004 до 2009), и член на ад-хок комисијата за испитување на настаните од 24-ти декември 2012 година.

Има објавено 38 трудови на англиски јазик, 14 трудови на македонски јазик, а учествувала и во повеќе од 35 домашни и странски проекти.

3. Костадин Костадинов

Роден е на 22.03.1990 година во Струмица каде што живее и денеска. Дипломирал во 2011 година на Економскиот факултет при Универзитетот ФОН во Скопје.

Во 2017 година започнува со постдипломски студии, насока „Финансиски менаџмент“ на МИТ Универзитет во Скопје.

Своето работно искуство го започнува како млад бизнисмен во областа на градежништвото и претприемништвото со сопствена компанија.

Посветен да придонесе за развој на своето родно место и интересот на своите сограѓани, од 2013 до 2016 година бил советник во Совет на Општина Струмица.

Бил претседател на подмладокот на СДСМ во Струмица во периодот од 2010 до 2018 година.

Во февруари 2017 година Костадинов ја презема функцијата вршител на должност Градоначалник на Општина Струмица којашто ја извршува до ноември 2017 година.

Од 2017 година Костадинов е пратеник во Собранието на Република Северна Македонија од СДСМ и коалицијата.

Од 2018 е портпарол на СДСМ.

Зборува англиски јазик, а добро го владее и турскиот јазик.

4. Есра Салихи

Есра Салихи во 2017 година е именувана за член на Централниот одбор на СДСМ.

Салихи дипломирала на Филолошки Факултет Блаже Конески – при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј во Скопје на катедрата за Албански јазик и книжевност.

5. Ѓоко Танасовски

Ѓоко Танасоски во 2013 година е избран за член во Централниот одбор на СДСМ и останува на функцијата до 2019 година.

Танасоски од 2017 до 2019 работи како Директор на Царинска управа на Република Северна Македонија.

Од 2009 година до 2017 работи како Раководител на подружница во Кроација осигурување АД – Скопје.

Во 2009 година работел како агент за продажба во ЕУРОЛИНК Осигурување АД Скопје Друштво за неживотно осигурување

Претходно од 2005 до 2007 работел како раководител на меѓународна комерција во интернационалната компанија LTH Learnica – Подружница Охрид.

Во 1997 година дипломирал на на Машинскиот факултет при Универзитеот „Св. Кирил и Методиј“ и се стекнува со титула Дипломиран машински инженер.

Во 2006 година магистрира и на Универзитетот CITY Liberal Studies–Affiliated Institution of the University of Sheffield, Thessaloníki, Greece на програмата за Бизнис менаџмент.

6. Весна Гершан

Весна Гершин е член на Извршен одбор на СДСМ од јуни 2019 година.

Претходно била член на ЦО на СДСМ.

Од 2010 година до денес работи како вонреден професор на Институт за физика, при Природно-математички факултет во Скопје.

Претходно од 2002 – 2010 работи како медицински физичар на Универзитетската клиника за радиологија, Скопје.

Има богата биографија исполнета со учество на меѓународни проекти на областа која и е стручна, а членува во бројни светски научни организации .

Учествува на голем број меѓународно признати конференции, работилници и работни состаноци.

Во 1996 година има дипломирано на Природно математичкиот факултет како инжињер по Физика, а во 2003 година магистрирала на истиот факултет.

Во 2009 година станува доктор по физика на Природно-математички факултет, Скопје

Претходно, во 2008 година се стекнува и со диплома од Медицински факултет Скопје, во областа на нуклеарна медицинска физика.

7. Васко Талески

Васко Талевски член на Извршен одбор на СДСМ од јуни 2019 година.

Претходно бил член на Извршен одбор на ОО Битола и два мандата член на ЦО на СДСМ

Од 1994 година до денес работи како адвокат, а претходно стекнал работно искуство во окружниот стопански суд од 1985-1994 каде бил вработен.

Талевски е дипломиран правник со положен правосуден испит, а високото образование го стекнал на Правниот факултет во Битола.

8. Тања Стојановска Иванова
9. Фросина Ременски

Фросина Ременски е пратеничка во Собранието на Република Северна Македонија и потпретседателка на Собранието на Република Северна Македонија.

Во јуни 2017 година е избрана за потпретседател на Централниот одбор на СДСМ.

Во ноември 2015 година со договорот 2 јуни-15 јули е избрана за нов Министер за труд и социјална политика во Владата која ќе ги организира предвремените парламентарни избори во 2016 година.

Во 2013 година е избрана за потпретседател на СДСМ.

Во периодот од 2009 до 2013 година е член на партискиот Совет за безбедност и НАТО интеграции.

Раководител на Катедрата за полициски науки на Факултетот за безбедност – Скопје била од 2010 година. Од октомври 2012 година до април 2013 година на Факултетот за безбедност ја обавуваше функцијата Продекан за наставно-научни прашања.

Од 2007 до 2015 година на Факултетот за безбедност работи како вонреден професор во областа на полициските науки, конфликтниот менаџмент и превентивната дипломатија. Од 2004 до 2007 година на Полициската академија (сега Факултет за безбедност – Скопје), работи како асистент во областа на полициските науки и конфликтниот менаџмент.

Од 2000 до 2003 година работи на Филозофскиот факултет при Институтот за социологија како асистент.

Докторира во 2007 година на Филозофски факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје во областа на меѓународно право за правата на малцинствата на тема „Македонското национално малцинство во соседните земји: Современи состојби“.

Магистрира во 2004 година на Филозофски факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје во областа на меѓуетничките односи и малцинските права на тема „Албанците и Македонците: Етничката интеракција во Република Македонија, пред и по конфликтот од 2001 година“.

Автор е на повеќе од 70 научни и стручни трудови од областа на истражувачкиот интерес, објавени во домашни и странски научни списанија.

За монографијата „Македонското национално малцинство во соседните земји: Современи состојби“, во 2008 година е добитник на Државната награда „Гоце Делчев“.

Дипломира во 1999 година на Филозофски факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје како еден од студентите на генерацијата 1995/1996.

Средно образование завршува во 1995 година во Крива Паланка.

Родена е на 22 февруари 1977 година во Крива Паланка. Мажена, мајка на две деца, Петар и Никола.

10. Љатифа Шиковска
11. Стефан Богоев

Стефан Богоев е член на Извршен одбор на СДСМ од јуни 2019 година.

Од 2017 година ја извршува функцијата за Градоначалник на Општина Карпош освојувајќи мнозинство гласови во првиот изборен круг од Локалните избори 2017.

Во декември, 2016-та година, на предвремените парламентарни избори ја извршува функцијата пратеник во Собранието на Република Македонија, сега Република Северна Македонија, по втор пат, откако претходно во 2014 година, на предвремените парламентарни избори беше избран за пратеник во Собранието на Република Македонија, сега Република Северна Македонија.

Богоев има учествувано на повеќе обуки и работилници за зајакнување на капацитетите и вештините, за „time management“ (управување со времето како клуч за ефикасно работење н.з.), за тимска работа, за развивање на комуникациски способности. Меѓу поважните работилници кои ги посетувал и со кои се здобил со соодветни признанија.

Учествува на голем број конференции, работилници и дебати. Меѓу кои конференцијата за млади лидери во Ербил, Курдистан – Ирак. Работилници и дебати за меѓународните односи, Европската Унија и НАТО алијансата (мај 2014). Како и учество на ИРИ работилница (Меѓународниот републикански институт) во Вилнус, Литванија.

Во својата студиска посета на Вашингтон ги посетил Белата куќа, Американскиот Конгрес.

Во 2011 година, Стефан Богоев дипломирал Бизнис Администрација при Универзитет Американ Колеџ Скопје.

Магистрант е и стипендист на Американ Колеџ – Скопје, „Применета економија“, на англиски јазик.

Течно зборува англиски јазик.

12. Кети Василевска

Кети Василеска во 2017 е именувана за член на Централниот одбор на СДСМ.

Дипломирала на Правниот факултет при Универзитетот на Југоисточна Европа – УЈИЕ.

Од октомври 2018 година работи како советник за план, развој и меѓународна соработка при Централен регистар на Република Северна Македонија.

Претходно работела како стручен соработник и помошник нотар.

Василеска има положено нотарски и правосуден испит и поседува Сертификат за интерен аудитор за ISO стандардите и Сертификат за обука од областа на заштитата на личните податоци.

13. Нина Велкова

Нина Велкова е член на извршен одбор на СДСМ, избран во јуни 2019 година.

Од 2018 година – до денес Велкова работи како надворешен соработник во Собранието на Република Северна Македонија на пратеничка група на СДСМ и коалицијата.

Нина Велкова дипломирала во 2015 година како инженер по индустриска логистика и од 2018 година е на втор циклус на студии на Факултет за природни и технички науки.

По професија е менаџер/планер.

Велкова е Претседател на Месен Одбор 856 од 2013 до денес.

А преходно е член на Извршен месен одбор на млади 2013, работи во Центарот за комуникации во кампања 2016 во Кочани и е член на ИО на СДСМ – 2017 година.

Таа е секретар на Штаб за претседателски избори во 2019 година.

Велкова има одлично познавање на странски јазик и компјутери.

14. Петре Шилегов

Петре Шилегов е член на Извршен одбор на СДСМ од Јуни 2019 година.

Избран е за градоначалник на град Скопје во 2017 година со што станува прв градоначалник на Град Скопје од редовите на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија.

На парламентарните избори во 2014 година е избран за пратеник во Собранието на Република Македонија, сега Република Северна Македонија. Втор последователен мандат како пратеник добива на парламентарните избори во 2016 година и оваа функција ја извршува до октомври 2017 година.

Од 2013 година е потпарол на Социјалдемократискиот сојуз на Македонија се до 2016 година кога е избран за потпреседател на партијата.

Во рамки на Собранието на Република Северна Македонија своевремено е активен член во повеќе собраниски комисии и совети меѓу кои претседател на Анкетна комисија за скандалот со прислушкувањето, член на Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот и претседател на пратеничка група на Собранието на Република Северна Македонија за соработка со Парламентот на Чешката Република и други.

Во 2005 година бил претседател на Второстепената државна комисија за жалби по јавни набавки.

Средно образование завршува во тогашното средното училиште „Борис Кидрич’’, а дипломира на Правниот факултет при Универзитетот „Кирил и Методиј‘‘ во Скопје во 1995 година.

Две години подоцна, во 1997 година, го положува правосудниот испит и професионалната кариера ја започнува како адвокат во адвокатска канцеларија „Петре Шилегов” од 1999 година.

Шилегов во април 2018 година е избран за прв потпретседател на NALAS (Network of Associations of Local Authorities of South East Europe) , мрежа на 14 асоцијации кои претставуваат околу 9000 локални власт директно избрани од електорат кој брои повеќе од 80 милиони граѓани на југо-источна Европа.

Петре Шилегов е оженет и татко на две деца.

15. Маринела Ојлеска

Член на Централниот Одбор на СДСМ од 2017, а на локалните избори истата година е дел од советничката листа на СДСМ и коалиционите партии.

За време на изборната кампања за парламентарните избори во 2016 година Ојлеска е одговорна на секторот Аналитика во ОИШ на СДММ Струга.

Од 2009-2013 Ојлеска е член на Извршниот одбор при ОО СДСМ Струга.

Во 2013 Олјесла дипломира на Економскиот факултет во Скопје, а во моментов е на магистерски студии на Економскиот факултет на Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“.

Од февруари 2019 Ојлеска работи како даночен службеник во Управата за јавни приходи.