fbpx

Вклучи се во работните активности во СДСМ

СДСМ отвора можност за креативни, млади, професионални, мотивирани, поготвени за тимска работа, да се приклучат во работните активности на повеќе нивоа и сектори во СДСМ, во централната партиска организација.

Услови:

  • Возраст од 20 до 30 години
  • Да не се во работен однос, невработени
  • Студенти
  • Членови на СДСМ

Обврски:

  • Уредно, совесно и навремено извршување на доверените задачи
  • Учество во секојдневната работа во централната партиска организација
  • Почитување на интерните протоколи и процедури на партиската организација
  • Чување на класифицирани и доверливи податоци за време на ангажаманот

*Со избраните кандидати се склучува Договор со соодветен месечен надомест

Сите заинтересирани кандидати можат да аплицираат преку Општинските организации на СДСМ или на следната електронска форма:

Приклучете се, бидете дел од тимот на СДСМ.