fbpx

Отворен повик за самокандидирање на претседатели на ОО на СДСМ

Facebook
Twitter
LinkedIn

Отворен повик за самокандидирање на претседатели на ОО на СДСМ

-Отворен повик

-Стандардизирана програма

-Стандардизирана биографија

-Пријава за самокандидатура на ОО на СДСМ

-Изјава за етички кодекс

-Правилник и роковник

 

 Заинтересираните кандидати своите програми за работа треба да ги достават најдоцна до 05 јуни 2019 до Претседателот на СДСМ, во седиштето на Партијата на ул.“Павел Шатев“ бр.8 Скопје.

 

Последни вести